Takläggning i Stockholm med omnejd

Takläggning och takrenovering är viktiga åtgärder för att undvika läckage, rostskador och kostsamma framtida takrenoveringar. I stadsmiljö utsätts taken för extra tuffa påfrestningar. Även takmålning ingår i vårt utbud. Vår rekommendation är att ett plåttak rengörs och målas vart sjunde år.Våra hantverkare har många års erfarenhet av takrenovering och takläggning och vi lägger stor vikt vid att arbetet utförs med hög kvalitet och med låg miljöpåverkan.

Takläggning i Stockholm med omnejd

Takläggning och takrenovering ökar livslängden på själva taket men ökar även värdet på huset. Vi arbetar på uppdrag av bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, kommunala och statliga fastighetsbolag samt byggbolag. Vi utför arbeten i Stockholm med omnejd.