Fasadrenovering i Stockholm – Renovera fasad | Gunnar Blomgren AB

Familjeföretaget Gunnar Blomgren

I fyra generationer har företaget drivits av Familjen Blomgren, med stor passion och engagemang. Vårt främsta fokus har alltid varit fasadrenoveringar, mur- och putsuppdrag samt balkongrenoveringar.

Vi har specialiserad oss på klimatsmarta, utvändiga helhetslösningar för fasader, balkonger, fönster och tak. Detta är extra viktigt i dagsläget, när energieffektivitet och låga driftskostnader spelar allt större roll för en framgångsrik fastighetsförvaltning.

Nu vill vi hjälpa både befintliga och nya kunder att ytterligare kvalitetssäkra sina fastigheter – genom vårt nya koncept för återkommande hälsokontroll av din fastighet.

Hälsokontroll av er fastighet

Med ett tecknat serviceavtal hos oss utför vi löpande tillsyn av er fastighet.

Vi ser över hela fastighetens utsida – tak, fasader, fönster och balkonger. Detta innebär en oberoende inspektion där vi grundligt går igenom hela fastighetens yttre skick och förutsättningar för framtiden.

Vi noterar eventuella brister eller renoveringsbehov. Därefter erbjuder vi en fackmässig rekommendation på åtgärder på kort och lång sikt. Vi kan även på begäran lämna en kostnadsuppskattning.

Hälsokontrollen utförs två gånger per år. Före och efter vintern.

Vi utför även en enklare säsongsmässig rengöring av hängrännor, lövsilar, m.m. för att säkerställa att det är snyggt och rent.

Serviceavtal

 • Årliga tillsyner – som underlag för rekommendationer.
 • Kort inställelsetid – en personligt kontaktperson.
 • Fasadarbeten – Rengöring, tätning och förbättringar vid behov.
 • Takarbeten – rengöring, tätning, isolering och förbättringar.
 • Takterasser – rengöring och förbättringar.
 • Balkongarbete – fuktkontroll, karbonatiseringsprov, m.m.
 • Hängrännor, stuprör och fotrännor – rengöring,
 • förbättringar och byten.
 • Fönsterinspektion - okulärbesiktning från marken.
  Detaljerad kontroll efter förfrågan.
 • Protokoll med status och rekommenderade åtgärder.

Hälsokontroll

Fasad & Fönster
Okulär kontroll från mark på samtliga fasadytor, tegelfogar och tegel.

Säkerställande att fasad ej är behäftat med bomputs, fasadsprickor, missfärgningar eller stomsprickor.
Fönster:
 • Fönsterbleck samt övriga plåtanslutnignar
 • Karmar och bågar
 • Andra fel och brister som kräver åtgärd

Tak
Okulär kontroll av yttertak.
Status av och kvalitet på kontrollpunkter:
 • Hängrännor, stuprör, fotrännor och gesimsrännor.
 • Plåtdetaljer – färgsläpp, rost och plåtanslutningar.
 • Taksäkerhet – snörasskydd, gångbryggor och stegar.
 • Tegel – mossa, lav, smuts och trasiga pannor.
 • Råspont och takstolar – syn från insida vind om möjligt
 • Skorsten – fogar och sten.

Rensning av rännor samt lövsilar från löv och skräp utförs alltid i samband med kontroll som avslutande åtgärd.


Balkong & Terass
Okulär kontroll av balkonger samt terrass..
Status av och kvalitet på kontrollpunkter:
 • Vattenavrinning (vattenavledare, droppplåt/droppnäsa)
 • Fuktgenomslag
 • Ytskikt
 • Räcken

Vid terrass rengörs brunn samt breddavlopp, om det finns.


Fasad & Fönster – i omedelbar anslutning till avslutad kontroll. Vid säkerhetsbrister spärras området av med lämpligt material. Offert kan lämnas på alla identifierade rekommendationer

Takarbeten – i omedelbar anslutning till avslutad kontroll. Vid säkerhetsbrister spärras området av med lämpligt material. Rensning av hängrännor och lövsilar. Provisoriska lagningar i plåt vid behov. Offert kan lämnas på alla identifierade rekommendationer.

Balkonger & Takterrasser – i omedelbar anslutning till avslutad kontroll. Rensning av brunnar och bräddavlopp på terrasser, om det finns.

Ingår i Hälsokontroll – i omedelbar anslutning till avslutad kontroll. Vid säkerhetsbrister spärras området av med lämpligt material. Offert kan lämnas på alla identifierade rekommendationer