Fasadrenovering Stockholm – Fasadputs & renovering av fasad

Fasadrenovering och fasadputs i Stockholm

Fasadrenovering och fasadputs är ett arbete som kräver noggrannhet, erfarenhet och fackmässiga kunskaper. Gunnar Blomgren Bygg AB erbjuder dig kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar för fasadrenovering och fasadputs i Stockholm med omnejd.

Vi utför fasadrenovering, puts och målning på byggnader från alla tidsepoker och alla typer av fasader.

Fasadrenovering med puts i Stockholm

Våra skickliga medarbetare har många års erfarenhet av fasadputs och fasadrenovering. Vi gör att gamla och slitna putsfasader i Stockholm blir som nya igen.

Vår kvalitetsgaranti garanterar att du som kund kan vara trygg med att vi utför fasadputs och fasadrenovering med fokus på att resultatet ska bli det allra bästa.Vi tar stor hänsyn till dig som kund och arbetar utifrån ett miljötänk som innebär att vi minimerar spill och använder material som är snälla mot vår miljö.

När behöver man renovera sin fasad?

Ingen fasad håller för evigt och vårt svenska klimat sliter en hel del på en fasad. Hur länge en fasad håller beror på vilken typ av fasad det är och vilken typ av klimat du bor i. Bor du exempelvis nära havet slits fasaden på ett annat sätt på grund av saltvattnet än om du bor mitt i centrum.

Är du osäker på om din fasad behöver renoveras är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi till med en bedömning av din fasad.

Vanliga typer av problem med fasaden

Har du en putsad fasad kan sättningar i husgrunden göra att det blir sprickor i putsen. Detta kan i sin tur göra att fukt och vatten tränger in i sprickorna och på vintern kan vattnet frysa och orsaka frostsprängning. Fukt som tränger in i en putsad fasad kan även leda till mögeltillväxt och rötskador.

En tegelfasad är i regel tålig men även här kan fukt och vatten tränga in i fogarna och orsaka frostskador och öka risken för mögelskador. En annan risk med en tegelfasad som är i stort behov av renovering är att det kan lossna tegel som i värsta fall kan skada människor då tegelstenen faller ner till marken.

Din fasad ska både skydda din fastighet och se bra ut

Fastighetens fasad är det första du och andra ser och den kan antingen höja eller sänka din fastighets utseende. Ingen tycker att en sliten fasad ser vacker ut och genom att renovera fasaden får din fastighet ett nytt, fräscht och vackert yttre.

Fasaden är också fastighetens yttre försvar och ska skydda resten av fastigheten mot regn, snö och vädrets makter. En renoverad fasad skyddar din fastighet mot bland annat fuktskador som kan bli dyra att reparera och som sänker värdet på din fastighet.

Hur går en fasadrenovering till?

Vi kommer ut till dig, gör en inspektion av fasaden och efter det går vi tillsammans igenom vad som behöver åtgärdas och hur det ska utföras för att uppnå bäst resultatet för just din fastighets förutsättningar.

Vid själva renoveringen säkerställer vi att arbetsytan är säker och skyddad. Fönster tejpas för och byggnadsställningar för hantverkarna monteras.

Efter att arbetsplatsen är uppförd och alla ytor är skyddade påbörjar våra hantverkare själva renoveringen av fasaden. Beroende på fasadens renoveringsbehov, vilken typ av fasad det gäller samt hur stor fasaden är så tar själva renoveringen olika lång tid.När fasadrenoveringen är klar genomför vi en slutbesiktning för att säkerställa att arbetet är utfört på rätt sätt.